Aby przeliczyć sprzedaż wystarczy, że wejdziesz do aplikacji i w zakładce „Zaawansowane” klikniesz przycisk „Przelicz”. Zadanie przeliczenia wszystkich zamówień zostanie dodane do kolejki, może to potrwać kilka a nawet kilkanaście godzin, w zależności od liczby zleceń i obciążenia serwera. Po zakończeniu procesu przeliczania, w zakładce zaawansowane pojawia się komunikat informujący o tym, że proces ten się zakończył.