W zakładce „konfiguracja” w aplikacji możesz ustawić, jakie ceny mają wyświetlać się w stworzonych przez Ciebie boksach produktowych, np. netto, brutto, czy w ogóle bez ceny.