Jeśli chcesz zmienić domyślną jednostkę wagi dla całego sklepu przejdź w panelu administracyjnym do: 

Ustawienia -> Produkty -> Jednostki miar

i w sekcji "Ustawienia podstawowe", pole "Jednostka wagi" wybierz odpowiadającą Ci wartość.