Historia zmian funkcjonalnych w aplikacji:


2019 Wrzesień

  • Możliwość zmiany liczby kupujących i ilości zakupionych produktów


Dodana została możliwość ręcznej zmiany liczby kupujących oraz ilości zakupionych produktów. W celu edycji wartości należy w zakładce "Zaawansowane" w sekcji "Zmień wartości w istniejącym produkcie" wyszukać produkt do zmiany, kliknąć na niego i wpisać nowe wartości w odpowiednie pola.