Historia zmian funkcjonalnych w aplikacji:


2019 Wrzesień

  • Możliwość wyświetlania nazwy produktu w module aplikacji

Włączenie opcji "Wyświetl nazwę produktu" w konfiguracji aplikacji powoduje wyświetlanie nazwy pod zdjęciem każdego z powiązanych produktów.


2019 Sierpień

  • Możliwość dodania nagłówka nad modułem aplikacji

Od teraz w zakładce "Konfiguracja" możesz włączyć wyświetlanie nagłówka, który pojawi się nad powiązanymi produktami i ustawić jego treść dla każdego języka w sklepie osobno.