Historia zmian funkcjonalnych w aplikacji:2020

  • Możliwość wyświetlania samych dymków bez produktów

Tworząc Inspirację produktową można od teraz dodać dymki z samym tekstem, bez konieczności wybierania produktu. Wystarczy po dodaniu dymku zaznaczyć opcję "Tekst" i wpisać dowolny napis.
2019

  • Możliwość wyświetlania zdjęć produktów obok nazwy i ceny produktów

Aplikacja daje od teraz możliwość włączenia wyświetlania zdjęcia produktu obok jego nazwy i ceny, dzięki czemu klient ma pewność jak wybrany produkt wygląda. By włączyć tą funkcję wystarczy zaznaczyć "Pokaż zdjęcie produktu" w konfiguracji aplikacji.