Nie, aby przenieść dane dotychczasowych subskrybentów, którzy zapisali się przed integracją z MailerLite należy wyeksportować ręcznie dane subskrybentów do pliku CSV ([Klienci → Subskrybenci → Eksportuj]) i zaimportować go ręcznie w panelu MailerLite [https://www.mailerlite.com/help/how-to-create-and-use-groups]