Aby zacząć korzystać z aplikacji, wystarczy ją zainstalować i dodać inspiracje, które chcemy zamieścić w sklepie: Edytor umożliwia nam zamieszczenie grafiki, lecz wcześniej musimy ją wgrać za pomocą menedżera plików w sklepie, aby uzyskać jej adres URL. Wejść do menedżera plików można na kilka sposobów, np.: 


  • wchodzimy w Konfiguracja -> Hosting -> FTP a następnie klikamy przycisk „Zarządzaj Plikami FTP” 
  • wchodzimy w edycję dowolnej strony informacyjnej, klikamy w ikonę obrazka, a następnie folderu z lupą:


Będąc już w menedżerze plików, używamy funkcji „Dodaj” aby dodać grafikę. Gdy to już zrobimy, klikamy na grafikę i wybieramy „wstaw” co otwiera okno w którym widać link do grafiki: 

Link ten kopiujemy a następnie wklejamy do pola „link do zdjęcia” w aplikacji: 


Po dodaniu zdjęcia - możemy oznaczyć na nim dowolny produkt ze sklepu lub umieścić dowolny tekst, wystarczy, że klikniemy w wybrane miejsce na zdjęciu:

Na zdjęciu pojawi się nowy pin. Kliknięcie pierwszego przycisku spowoduje otwarcie okna do edycji przypisanego produktu lub możliwość wpisania tekstu. Kliknięcie "X" usunie dodany pin ze zdjęcia.


Po przejściu do edycji pinu możemy wpisać w wyszukiwarce nazwę, kod bądź ID produktu jaki chcemy zamieścić: 

Po kliknięciu na żądany produkt zostanie on dodany - możemy dodać więcej produktów, a na końcu zapisać zmiany. 

W następnej kolejności kopiujemy kod naszej inspiracji, tzw. shortcode - który został wygenerowany w aplikacji:


Zamieszczamy go w dowolnym miejscu w sklepie, np. w artykule zamieszczonym na blogu:


Dodany kod z odpowiednim ID wyświetla naszą inspirację wraz z oznaczonymi na niej produktami: