Aby zacząć korzystać z aplikacji, wystarczy ją zainstalować i dodać inspiracje, które chcemy zamieścić w sklepie: 


Edytor umożliwia nam zamieszczenie grafiki, lecz wcześniej musimy ją wgrać za pomocą menedżera plików w sklepie, aby uzyskać jej adres URL. Wejść do menedżera plików można na kilka sposobów, np.: 


  • wchodzimy w Konfiguracja -> Hosting -> FTP a następnie klikamy przycisk „Zarządzaj Plikami FTP” 
  • wchodzimy w edycję dowolnej strony informacyjnej, klikamy w ikonę obrazka, a następnie folderu z lupą:


Będąc już w menedżerze plików, używamy funkcji „Dodaj” aby dodać grafikę. Gdy to już zrobimy, klikamy na grafikę i wybieramy „wstaw” co otwiera okno w którym widać link do grafiki: 

Link ten kopiujemy a następnie wklejamy do pola „link do zdjęcia” w aplikacji: 


Po dodaniu zdjęcia - możemy oznaczyć na nim dowolny produkt ze sklepu, wystarczy, że klikniemy w wybrany element:  

I wpiszemy w wyszukiwarce nazwę, kod bądź ID produktu jaki chcemy zamieścić: 

Nasz produkt został już dodany - możemy dodać więcej produktów, a na końcu zapisać zmiany. 

W następnej kolejności kopiujemy kod naszej inspiracji, tzw. shortcode - który został wygenerowany w aplikacji:

Zamieszczamy go w dowolnym miejscu w sklepie, np. w artykule zamieszczonym na blogu:


Dodany kod z odpowiednim ID wyświetla naszą inspirację wraz z oznaczonymi na niej produktami: