Czy aplikacja obsługuje wielojęzykowość?

Tak, aplikacja może generować feedy w wielu językach, jednak generuje je tylko dla wybranych integracji. Ustawienia filtrowania i konfiguracji są odrębne dla każdego języka, język można zmienić w stopce panelu administracyjnego: 


Jak ustawić walutę?

W pliku produktowym dla każdego języka używamy domyślnej waluty jaka jest przypisana do tego języka, nie trzeba więc nic dodatkowo konfigurować w aplikacji. Interesuje mnie inny format pliku, co zrobić?

Możemy przygotować dowolny format pliku w zasadzie z dowolnymi zmianami, wystarczy, że skontaktujesz się z nami określając szczegółowo swoje potrzeby. 


Jakie informacje należy przygotować do wyceny? 

  • Format (np. CSV, XML) w jakim powinien być przygotowany plik i jaką mieć strukturę 
  • Ile produktów i wariantów jest w sklepie 
  • Jak często powinien być generowany plik