Po instalacji należy przejść do aplikacji do zakładki Konfiguracja: 


Należy w niej ustawić podstawowe ustawienia konieczne do stworzenia feeda: 

  • Adres URL sklepu – który pojawi się w linkach do produktów i zdjęć 
  • Terminy wysyłki - mapowanie wymaganych terminów wysyłki z tymi ustawionymi w sklepie


Pozostała konfiguracja: 

  • Warianty - czy warianty magazynowe mają występować w pliku jako osobne produkty, czyli jeśli na wariantach mamy kolory spódnic, to każdy kolor pojawi się w pliku jako osobny produkt z nazwą: „Spódnica (czerwona)” 
    • ○ “Uwzględnij filtrowanie w wariantach” - określa czy filtry mają brać pod uwagę wartości poszczególnych wariantów czy produktu bazowego (ma zastosowanie tylko w przypadku produktów z wariantami zaznaczonymi powyżej) 
  • Zmiana nazwy produktu - czy dodać własny tekst przed i/lub po nazwie produktu 
  • Zaawansowane - możliwość określenia jakie ID ma zostać przypisane do produktów i wariantów w feedzie (zmiana tej wartości może powodować konieczność ponownego powiązania produktów w marketplace)  


W zakładce “Filtrowanie” ustawiamy natomiast to, jakie produkty mają znaleźć się w pliku (domyślnie w pliku pojawiają się wszystkie produkty, ale można to ograniczyć odpowiednimi filtrami):

Po ustawieniu odpowiednich opcji możemy jeszcze dodać wybrane produkty lub wykluczyć je (także za pomocą masowych akcji w module Asortyment). 


Następnie, należy wrócić do zakładki Feed produktowy i poczekać, aż pobiorą się wszystkie produkty oraz zostanie wygenerowny plik. Następnie pokaże się link do pliku (ten jest niezmienny, zawsze już będzie pod tym adresem dla danego sklepu):