Aplikacja umożliwia połączenie produktów a następnie ich prezentację na kartach produktów każdego z

nich, w taki sposób, jak by te produkty były wariantami produktu. Można to wykorzystać np. do połączenia

produktów o tych samych kolorach.


W jaki sposób to zrobić?


Produkty można połączyć ze sobą na dwa sposoby:

  1. Wejść do aplikacji i i skorzystać z panelu dodawania powiązanych produktów:
    • po wpisaniu nazwy produktu w polu "Dodaj produkt" należy kliknąć na ikonkę lupki


  2. Poprzez masowe akcje na liście produktów  
    • Na liście produktów należy zaznaczyć produkty
    • W akcjach masowych znaleźć "Powiąż jako warianty"
    • Wykonać akcje 


Po połączeniu produktów, na karcie produktu każdego z nich pojawią się miniaturki i linki do pozostałych

produktów, co umożliwi klientom łatwe przechodzenie pomiędzy nimi!