Od marca 2021 Feed obsługuje format Google Shopping.
Zmiana tej wartości może powodować konieczność ponownego powiązania produktów w marketplace.


Po zmianie formatu XML na "Google Shopping" pamiętaj o ustawieniu nowych wartości w sekcji "Dostępność" spośród wartości bez dopisku "wycofane".