Konfiguracja podstawowa


W sekcji dotyczącej podstawowej konfiguracji można:

  • włączyć / wyłączyć moduł
  • dodać identyfikator strony

W momencie kiedy mamy już ID naszej strony, należy dodać go w panelu aplikacji w polu Identyfikator strony FB


  • zmienić kolor motywu aplikacji

Można skorzystać z prostego kreatora koloru albo od razu wpisać kod hex 


Konfiguracja opcjonalna


W tej sekcji możemy ustawić:

  • liczbę sekund opóźnienia przed wyświetleniem okna powitania po załadowaniu wtyczki
  • tekst powitania dla użytkowników zalogowanych
  • tekst powitania dla użytkowników nie zalogowanych